Rivningslov

Många rivningsåtgärder kan kräva ansökan om rivningslov eller en rivningsanmälan till kommunen.

Inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov om du vill:

  • River en hel byggnad, även stommen.
  • River en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda.
  • Flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför områden med detaljplan kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att rivningslov krävs. Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan i stället för att ansöka om rivningslov. Observera att det för rivningslov, precis som för bygglov och marklov, behövs ett startbesked innan du får sätta igång och riva. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill riva något.

Rivningsförbud?

Kulturhistorikt eller miljömässigt viktiga byggnader kan många gånger vara skyddade mot rivning genom ett så kallat rivningsförbud. Detta styrs många gånger i den gällande detaljplanen. Om du äger ett äldre hus eller bor i en kulturmiljö, kontakta miljö- och byggnadsförvalyningen för att få veta vad som gäller för just din fastighet.