Marklov

Markarbeten som schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge kan kräva marklov.

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du planerar att schakta, gräva eller fylla igen mark för att avsevärt ändra dess höjdläge (mer än 0,5 meter). Marklov behövs både om du ska gräva i jord eller spränga i berg, förutsatt att du ändrar höjdläget på marken. Schaktning och fyllning i direkt anslutning till byggnadsarbeten söks i bygglovet.

Marklov för trädfällning

I Ronneby finns vissa områden där detaljplanen kräver bygglov för att fälla träd eller plantera skog. Detta gäller till exempel stadsdelen Blekan men finns även på fler platser. Ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen för att få veta vad den gällande planen i just ditt område säger.