Blanketter Plan- och Bygg

Här nedanför hittar du blanketter att använda för ärenden hos Plan- och byggenheten. Där finns också en vägledning för hur du utformar din bygglovsansökan. Du kan också använda dig av vår e-tjänsteportallänk till annan webbplats.

Om du undrar över taxor och avgifter kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa under länken Taxor och avgifter. I taxan finns en så kallad N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1,0.

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra de myndighetsuppdrag som miljö- och byggnadsnämnden sköter.

Vi samlar personuppgifterna via din anmälan/ansökan via blanketterna här, e-post eller övriga vägar som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter som du skickar in via våra blanketter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra ärendehanteringssystem. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post mbf@ronneby.se

Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förhandsbesked, ansökan.pdföppnas i nytt fönster 571.6 kB 2017-05-01 12.31
Lov, ansökan2.pdföppnas i nytt fönster 635.3 kB 2017-05-01 12.31
Eldstad och rökkanal, installationsanmälan.pdföppnas i nytt fönster 203 kB 2017-05-01 12.31
Lovfria åtgärder mm.pdföppnas i nytt fönster 612.8 kB 2017-05-01 12.31
Övriga åtgärder, anmälan.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2017-05-01 12.31
Kontrollansvarig, anmälan.pdföppnas i nytt fönster 551 kB 2017-05-01 12.31
Miljöprövningsförordningen ansökan.pdföppnas i nytt fönster 754.6 kB 2017-05-01 12.32
Kontrollplan avseende rivning.pdföppnas i nytt fönster 915 kB 2018-10-25 12.10
Strandskyddsdispens.pdföppnas i nytt fönster 1011.1 kB 2020-06-15 11.49
blankett_ansökan om planbesked ifyllbar.pdföppnas i nytt fönster 785.6 kB 2020-03-12 08.54
Kontrollplan för små åtgärder och information 2020 ifyllbar.pdföppnas i nytt fönster 388.8 kB 2020-06-16 16.05
Ansökningsblankett reparationsbidrag, ifyllbar.pdföppnas i nytt fönster 254 kB 2020-10-15 14.15