Blanketter Plan- och Bygg

Här nedanför hittar du blanketter att använda för ärenden hos Plan- och byggenheten. Där finns också en vägledning för hur du utformar din bygglovsansökan. Du kan också använda dig av vår e-tjänsteportal Länk till annan webbplats..

Om du undrar över taxor och avgifter kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa under länken Taxor och avgifter. I taxan finns en så kallad N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1,0.

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra de myndighetsuppdrag som miljö- och byggnadsnämnden sköter.

Vi samlar personuppgifterna via din anmälan/ansökan via blanketterna här, e-post eller övriga vägar som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter som du skickar in via våra blanketter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra ärendehanteringssystem. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post mbf@ronneby.se

Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Eldstad och rökkanal, installationsanmälan.pdf Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster. 203 kB 2017-05-01 12.31
Övriga åtgärder, anmälan.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2017-05-01 12.31
Kontrollansvarig, anmälan.pdf Pdf, 551 kB, öppnas i nytt fönster. 551 kB 2017-05-01 12.31
Ansökningsblankett reparationsbidrag, ifyllbar.pdf Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster. 254 kB 2020-10-15 14.15
Ansökan om strandskyddsdispens.pdf Pdf, 415.1 kB, öppnas i nytt fönster. 415.1 kB 2021-09-23 15.38
Ansökningsblankett besiktning, service.pdf Pdf, 267.2 kB, öppnas i nytt fönster. 267.2 kB 2023-01-26 14.51
Ansökningsblankett bostadsanpassningsbidrag.pdf Pdf, 1004 kB, öppnas i nytt fönster. 1004 kB 2022-10-26 10.47
Lovfria åtgärder.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. 2.6 MB 2023-01-11 09.17
ANSÖKAN FÖRHANDSBESKED 230110.pdf Pdf, 170.7 kB, öppnas i nytt fönster. 170.7 kB 2023-01-17 16.31
ANSÖKAN LOV 230110.pdf Pdf, 276.6 kB, öppnas i nytt fönster. 276.6 kB 2023-01-17 16.31
Kontrollplan för enkla åtgärder.pdf Pdf, 251.3 kB, öppnas i nytt fönster. 251.3 kB 2023-01-25 15.45
Ansökningsblankett återställningsbidrag.pdf Pdf, 77.5 kB, öppnas i nytt fönster. 77.5 kB 2023-02-17 09.15
Kontrollplan eldstad och rökkanal.pdf Pdf, 556.9 kB, öppnas i nytt fönster. 556.9 kB 2023-09-25 13.27
Blankett_ansökan om planbesked ifyllbar TFK.pdf Pdf, 890.1 kB, öppnas i nytt fönster. 890.1 kB 2024-02-28 13.09
Bostadsanpassningsbidrag, information.pdf Pdf, 619.3 kB, öppnas i nytt fönster. 619.3 kB 2023-03-14 09.00
Kontrollplan för enkla ärende mall rev 23-01-24.pdf Pdf, 251.3 kB, öppnas i nytt fönster. 251.3 kB 2023-03-14 11.03
Materialinventering.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2024-05-16 11.48