Att tänka på innan du söker bygglov

Det är mycket som du behöver hålla reda på i ett byggprojekt. En bra idé är att ta kontakt med någon av våra bygglovshandläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen. Då kan du få råd och tips om vad du behöver tänka på innan du sätter igång.

Innehåll på sidan:

Ta gärna hjälp av våra handläggare

Varje projekt är unikt. Innan du börjar bygga behöver du ta reda på vad som gäller för just din tomt. Många gånger behöver du ett bygglov med startbesked innan du får sätta igång. Det kan vara en god idé att du redan på idéstadiet kommer till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen och pratar om vilka förutsättningar du behöver ta hänsyn till.

Vi kan till exempel hjälpa dig med frågor som:

  • När behöver du bygglov och vad kan du göra själv?
  • Vilka krav ställs på utformning och placering?
  • När behöver du be om grannarnas synpunkter?
  • Om du behöver andra tillståd förutom bygglov. Till exempel från kommunens miljöenhet, Trafikverket eller kanske dispens från strandskyddet med mera.
  • Vilka handlingar som exempelvis ritningar och beskrivningar som du behöver lämna in till oss.
  • Frågor om förhandsbesked innan du söker bygglov.