Installera eldstad eller braskasett

Innan du installerar en ny eldstad, alltså en braskassett, öppen spis eller kamin ska du lämna in en anmälan till kommunen. Ska du byta och ändra storlek eller effekt på en kamin, braskassett eller ändra en öppen spis behöver du också lämna in en anmälan.

När anmäler jag en ny eldstad?

När du sätter in en ny öppen spis, kamin eller braskassett ska du lämna in en anmälan till kommunen. Detta gäller också om du ska bygga en ny skorsten eller dra en ny rökkanal till eldstaden.

När anmäler jag ändringar av en eldstad?

Du ska lämna in en anmälan till kommunen om du ändrar din eldstad på följande sätt:

  • Du ändrar eldstadens storlek eller effekt.
  • Om den nya eldstaden blir tyngre än den gamla.
  • Om bytet av eldstad innebär att du måste mura.
  • Om du ska använda ett annat slags bränslee än tidigare.

När får jag börja bygga?

Du får börja bygga när du fått ditt startbesked.

När får jag börja elda?

Eldstaden får börja användas när du fått ditt slutbesked. Det är kommunen som beslutar om slutbesked. Läs i ditt beslut om vad just du måste lämna in för att få ditt slutbesked.

Detta ska en anmälan innehålla

En anmälan om installation av en eldstad behöver innehålla dokument som tydligt visar vad du vill göra. Din anmälan behöver dörför innehålla följande:

  • Anmälningsblankett. (Glöm inte att underteckna den!)
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden, skala 1:100.
  • Fasadritningar som visar rökkanalens/skorstenens placering, skala 1:100.
  • Sektionsritning som visar rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets nock, skala 1:100.
  • Prestandadeklaration på eldstaden och rökkanal.