Vatten- och avloppsplan

Kommunfullmäktige har 2018-04-26 antagit en vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun.

VA-planen visar hur vatten- och avloppsförsörjningen är tänkt att långsiktigt fungera inom kommunen. Bland annat innehåller VA-planen en utbyggnadsplan, som visar vilka områden som ska få kommunalt VA och när det förväntas ske. För områden som inte kommer att få kommunalt VA, eller där detta dröjer länge, anger VA-planen förutsättningar och krav för enskilt avlopp.

VA-planen kommer att revideras minst vart fjärde år, vilket innebär att exempelvis utbyggnadsplanen kan komma att ändras. Den aktuella VA-planen bygger på den kunskap och lagstiftning som fanns när planen senast reviderades.