Egen brunn

Här finns information för dig som tar ditt dricksvatten ur egen brunn. Du kan också läsa om dricksvattenprov och vad du kan göra om kvalitén på ditt dricksvatten skulle bli dålig.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan ge dig hjälp på olika sätt:

  • Vi kan hjälpa dig om du har fått en dålig kvalitet på ditt dricksvattn. Med oss kan du diskutera orsaker, om du behöver ta prov, länspumpa med mera.
  • Vi hjälper till att tolka resultat av vattenprov och ge råd om det kan behöva installeras filter eller göras någon annan åtgärd.

Brunnsvattenprov

Du som har egen brunn, så kallad enskild vattentäkt, ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Från maj 2018 använder vi en webbaserad rutin för brunnsvattenprov, läs mer och hitta länkarna här.