Brandskydd och eldning

Från och med 2013-07-01 har handläggningen av ärenden om hantering av brandfarlig vara flyttats till Räddningstjänsten Östra Blekinge, se länken längst ned på denna sida.

Sotning

Sotning av skorstenar utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddet. Genom sotningen minskar risken för att så kallade soteldar skall uppstå.

Sedan den 1 januari 2004 är den tidigare sotningen uppdelad i två olika delar:

  • Brandskyddskontroll och rengöring (sotning).
    Brandskyddskontrollen genomförs av en skorstensfejare med teknikerexamen enligt frister som bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Rengöringen (sotningen) skall utföras av en skorstensfejare enligt frister som kommunen fastställer. Fastighetsägare kan hos räddningstjänsten ansöka om att få genomföra sotningen på egen hand.

Vid frågor om sotning kontaktas i första hand Ronneby Sotningsdistrikt AB på telefon 0457-266 00. Läs mer på Räddningstjänsten i Östra Blekingeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Ronneby Sotningsdistriktslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplatser.

Eldning

Vid eldning gäller flera olika regler. Det gäller även att vara försiktig! Här har vi samlat information om eldning av rivningshus, trädgårdsavfall och fast bränsle.

Fyrverkeri

För att få information om regler för fyrverkeri kontaktar du polisen och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Från och med den 1 juli 2013 har handläggningen av ärenden för hantering av brandfarlig vara flyttats till Räddningstjänsten i Östra Blekinge.