Arrenden

Vill du arrendera mark, bryggplats eller sjöfågeljakt? Eller köpa mark av kommunen? Här hittar du mer information om hur du ansöker och anmäler intresse. För mer information kontakta Mark och exploateringsenheten. Ansök via vår e-tjänst.

Arrendera mark

Om du till exempel vill utöka din trädgård eller använda kommunal mark för servitut kan du arrendera mark för det. Inget permanent får byggas på markarrendet.

Köpa mark

Om du vill köpa mark av kommunen kan du ansöka om det via vår e-tjänst. Mark som inte är möjlig att köpa är bland annat sådan mark som i detaljplan eller motsvarande är allmän plats. Se gällande detaljplaner Öppnas i nytt fönster..

Arrendera bryggplats

Vill du ha en brygga i Ronnebyån kan du arrendera plats för att anlägga en sådan. Bryggplatsens placering sker i dialog med kommunen. Samtidigt får du som ansöker information om strandskydd och vattenverksamhet samt vilka tillstånd som behövs. 

Sjöfågeljakt

Kommunen tillhandahåller sjöfågeljakt som sker under höst och vinter. All fågel som inte är fridlyst och som det är jakttid på, ska alltså vara lovliga, får jagas. Jakten sker under maximalt två dagar vid antingen Lilla Ekön, Aspholmen, Törnholmen mellan Karön och Stekön eller vid  Stenabyholm i Kuggebodafjärden. Jakten får bedrivas av maximalt tre personer per tillfälle. Jakten är främst avsedd för kommuninvånare och jaktledaren skall vara kommuninvånare. Jakten är kostnadsfri och fällt byte tillfaller jägaren.

Är du intresserad av att jaga sjöfågel anmäler du ditt intresse genom att boka in ett besök med kommunens markförvaltare för att visa upp vapenlicens och jägarexamen. Du måste också varje år skicka in en bild på ditt statliga jaktkort.