Upphandling

Här hittar du information om kommunens upphandlingar

Ronneby kommun med dess verksamheter är en stor köpare av varor, tjänster och entreprenader.

Ramavtal

Många av köpen sker via ramavtal som tecknas av upphandlare på kommunledningsförvaltningen.

Aktuella upphandlingar

Pågående upphandlingar hittar du här på sidan aktuella upphandlingar, där publiceras både kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar.