Platsanalys Knutpunkt Blekinge

Kommunstyrelsen antog 2022-03-01, § 67, platsanalysen över Knutpunkt Blekinge. Platsanalys Knutpunkt Blekinge är ett dokument där Ronneby kommun samlat förutsättningar, nyttor och möjligheter för att i samband med att Trafikverket planerar för ett mötesspår också möjliggöra för ett stationsområde söder om Ronneby Airport.

Mötesspår och station i Kallinge

När Trafikverket planerar ett nytt mötesspår längs Blekinge Kustbana i Kallinge har Ronneby kommun och Blekinge en unik möjlighet att etablera ett stationsområde inom samma område.
Trafikverket planerar för byggstart av mötesspåret 2026. Mötesspåret syftar till att öka robustheten och samtidigt möjliggöra för tidsförkortningar på sträckan.

Location, location, location!

Det handlar om att hitta en lämplig lokalisering för ett mötesspår. Det handlar också om att det inom vald plats i framtiden ska vara möjligt att anlägga ett stationsområde. Stationsområdet ska
dessutom vara strategiskt placerat i förhållande till annan infrastruktur och verksamheter samt ha potential att utvecklas i takt med behov som uppstår. För Ronneby kommun, aktörer verksamma i närheten och näringslivet i Blekinge finns en sådan plats. Vi har valt att kalla
platsen för Knutpunkt Blekinge.

”Knutpunkt Blekinge är ett nytt, strategiskt beläget nav där transportbyten och överföring av varor och tjänster mellan olika transportmedel sker med enkelhet. Det finns potential till hållbara kommunikationer och möjlighet för området att utvecklas till ett unikt hållbart verksamhetsområde med både lokal, nationell och internationell koppling”.

Kartbilden visar med pilar Blekinges kopplingar ut i världen så som Danmark, Polen och Tyskland.

Kartbilden visar med pilar Blekinges kopplingar ut i världen så som Danmark, Polen och Tyskland.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller stadsarkitekt Helena Revelj, 0457-61 82 27. Det går också bra att skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se (ange diarienummer KS 2021/587).