Lagakraftvunna detaljplaner

Här kan du ta del av de detaljplaner och planprogram som gäller i Ronneby kommun. Du kan dels använda dig av vår kartportal, men också ta del av våra senast antagna detaljplaner i listan på denna sida.

På denna sida finns detaljplaner som fått laga kraft från 2020 och nyare handlingar till skillnad från kartportalen där samtliga detaljplaner i Ronneby kommun finns att tillgå. I kartportalen kan du ta del av planhandlingar och plankarta medan du på denna sida kan ta del av ytterligare material så som samrådsredogörelser eller utredningar.