Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola" (2023)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 med flera fastigheter i Påtorp, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort. Detaljplanen har arbetats fram med ett utökat förfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28, § 248, att anta förslaget till ny detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl., Ronneby kommun.

Överklagan

Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 4 april 2023 att avslå överklagandet.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2023-04-25.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.