Rönninge (2022)

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01 § 65 att anta förslaget till områdesbestämmelser för Rönninge 1:21 m.fl. fastigheter i staddelen Rönninge i Ronneby kommun. Områdesbestämmelserna fick laga kraft 2022-04-02.

Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård. Planarbetet har hanterats med ett så kallat standardöförfarande. Områdesbestämmelserna avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget till områdesbestämmelser har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-06-11 till och med 2021-07-02. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.