Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2 (2022)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ronneby 22:1, Viggen Norra, etapp 2 i Ronneby kommun. Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen skapa möjlighet till utökning av ett handels- och verksamhetsområde. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035

Detaljplanen fick laga kraft 2022-02-10.

Antagande av detaljplan

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11, § 8 att anta förslaget till ny detaljplan för del av Ronneby 22:1, viggen Norra, etapp 2, Ronneby kommun.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.