Gärestad 1:13 - Detaljplan för verksamhetsområde (2021)

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till ny detaljplan för Gärestad 1:13 med flera, Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utveckling av ”Östra verksamhetsområdet” till ett verksamhets- och handelsområde med verksamheter, handelsföretag och serviceanläggningar vid östra infarten till Ronneby. Planen syftar till att öka exploateringsgraden, utöka användningsmöjlighet och förädla det unika strategiska läget som entrén till staden utgör och utöka planområdet i norr. Detaljplanen påbörjades med ett begränsat standardförfarande och har efter samrådet övergått till ett standardförfarande. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-04-23 till och med 2021-05-14. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2021-06-18 till och med 2021-07-02.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-07 § 264 att anta den nya planen Gäresta 1:13 med flera. Detaljplanen fick laga kraft 2021-10-07.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa på 0457-61 80 00. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.