Listerby 16:8 m.fl. - Idrottshall (2023)

Kommunstyrelsen har beslutat att anta ett förslag till detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner.

Detaljplanen har hanteras med ett standardförfarande och är förenlig med Översiktsplan för Ronneby 2035 Öppnas i nytt fönster.. Den bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Den har varit utskickad på samråd under januari 2023 och på granskning under mars 2023.

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-02 § 157 att anta förslaget till detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall), Ronneby kommun.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2023-06-01.

Den digitala plankartan finns på https://detaljplaner.lantmateriet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den digitala planbeskrivningen finns på https://.plan.ronneby.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planhandlingarna finns också tillgängliga i pdf-format under Relaterad information längst ner på denna artikelsida.

Kontakta oss

Om du har frågor om detaljplanen är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel eller stadsarkitekt Helena Revelj.

Om du har frågor om projekteringen och byggnandet av en idrottshall är du välkommen att ringa byggprojektledare Therese Lindell Antonsson eller exploateringsingenjör Rebecka Bratlie.

Ring Medborgarservice och be dem koppla till nån av oss: 0457- 61 80 00