Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan Viggen östra (2021)

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-05 § 300 att anta förslaget till ändring av gällande detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra), Ronneby kommun. Ändringen av detaljplanen fick laga kraft 2021-11-06.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att avhjälpa brister i planområdesgränsen som uppstod vid tidigare uppdrag om ändring enligt dnr. 2019/44. Ändringen syftar också till att genomföra justeringar av gränser mot allmän plats i enlighet med tidigare planuppdrag om ändring. Ändringen av detaljplanen befäster rådande markanvändning.

Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-03-05 till och med 2021-03-26. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2021-06-11 till och med 2021-07-02. Efter granskningen har planförslaget, i dialog mellan Ronneby miljö och teknik och berörd fastighetsägare, redigerats vad gäller tillkomsten av ett E-område.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.