Droppemåla 1:292 (2021)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan för Ekenäs, område vid Tärnvägen (Droppemåla 1:87 m.fl.) i Ronneby kommun. Syftet med ändringen av stadsplan är att justera läget för ett u-område, ledningsområde, inom fastigheten Droppemåla 1:292.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-03-24 § 105 att anta förslag till ändring av stadsplan för Ekenäs, område vid Tärnvägen (Droppemåla 1:87 m.fl.), Ronneby kommun.

Ändringen ryms inom den ursprungliga planens syfte. Planen har utarbetats med ett standardförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Ändringen av stadsplanen fick laga kraft 2021-06-19.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av PDF-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.