Ronneby kommuns vänorter

Vänortsrörelsen var en slags fredsrörelse som växte fram i Europa efter andra världskriget med förhoppningar om att genom samarbete kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folk.

Kontakterna bygger på ett ömsesidigt samarbete med syfte att stödja en fredlig och demokratisk utveckling, att höja kompetensen inom kommuner och landsting, att få till stånd kunskapsutbyte och tjänsteexport samt att stimulera det lokala näringslivet. Ofta har vänorterna något gemensamt – liknande geografiska förutsättningar, liknande historia eller näringar och har ungefär samma befolkningsmässiga storlek.

Ronneby kommun har ett flertal vänorter och samarbeten och utbyten med dessa vänorter är mycket viktiga för kommunen. Därigenom planeras regelbundet besök mellan orterna.