Statistik

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterar statistik som berör alla som bor eller arbetar i kommunen. För att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommunen använder sig verksamheterna av olika statistik bland annat den SCB samlat in. En del av SCB:s statistik tillhandahålls i en databas-Kolada. I Kolada redovisas även statistik som inhämtats från andra statistikinsamlingar. Under relaterad information finns länkar som tar dig vidare till intressant statistik som rör Ronneby kommun.