Unga kommunutvecklare med fokus landsbygd

Under sommaren 2022 arbetade ett antal unga kommuninvånare med att öka ungas inflytande. Ungdomarna hade ett särskilt fokus på ungas delaktighet på landsbygden.

Ronneby kommun vill tillvarata ungas engagemang, idéer och perspektiv genom att låta unga arbeta med olika utvecklingsfrågor. Ronneby kommun anställer därför unga kommunutvecklare för att öka ungas inflytande i kommunens verksamhet. Unga kommunutvecklare är ett feriearbete och under sommaren arbetar ett antal unga kommuninvånare med att på olika sätt öka ungas inflytande.

Under 2022 var uppdraget att ge ungas perspektiv i utvecklingsfrågor som är aktuella och ta fram förslag som gör Ronneby bättre för unga, nu och i framtiden.

Under 2022 hade de unga kommunutvecklarna ett särskilt fokus på unga på landsbygden. Unga i bl.a. Bräkne-Hoby intervjuades kring vad de tycker är viktigt och hur kommunen skulle kunna jobba bättre med frågor som är angelägna för dem.

För mer information, se:

Unga kommunutvecklare presenterar idéer för att öka ungas inflytande - ronneby.se Länk till annan webbplats.