Landsbygdsutveckling för näringslivet

Näringslivskontoret skall tillsammans med Ronneby Kommuns Landsbygdsutvecklare, inom ramarna för det landsbygdspolitiska programmet, verka för utveckling av näringsliv på landsbygden.

Ronneby Kommun strävar efter att alla kommunens företag ska trivas och utvecklas. Vi är därför glada över att vårt företagsklimat klättrar uppåt på Svensk Näringslivs rankingskala och avser att fortsätta utveckla våra företags utvecklingsmöjligheter här i Ronneby. Allra viktigast för oss i vårt arbete är att våra befintliga företag trivs, utvecklas och att de efter egen förmåga och önskan expanderar. En annan viktig och angelägen uppgift är att attrahera nya företagsetableringar, genom inflyttning såväl som genom nyföretagande.

Läs mer om hur Ronneby kommun jobbar med olika näringslivsfrågor här

Läs mer om SydostLeader och deras företagsstöd och projektstöd här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på aktiviteter:
• Arbeta för att företag ska trivas, utvecklas och eventuellt expandera
• Synliggöra landsbygdens företag i samarbete med företagarföreningar, t ex mässor
• Diverse utvecklingsprojekt i samverkan med t ex landsbygdsutvecklare och Kommunbygderådet
Led- och produktutvecklingsprojektet ARK 56 Länk till annan webbplats. med leder för paddling, vandring och cykling
plus skärgårdstrafik i Biosfärområdet Blekinge Arkipelag
• Nätverksfrämjande aktiviteter såsom frukostmöten och kompetensutveckling
RonnebySlingor - en samling upplevelser i Ronneby kommun – färdiga utflyktsslingor
som är paketerade med berättelser, historia, kultur, design, konst, mat, djurliv, skog och natur.
• Tillgängliggöra skärgården med båttrafik Länk till annan webbplats.

landsbygd