LandsbygdsTV

Ronneby kommun har genomfört en satsning på informationsspridning till olika mötesplatser och besöksmål i Ronneby Kommun genom i samarbete med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och SydostLeader.

Genom modern teknik i form av flera skärmar som har placerats både på centrala platser i Ronneby kommun, men också på landsbygden, vill Ronneby kommun tillsammans med Ronneby kommunbygderåd visa upp, marknadsföra och informera om olika aktiviteter på landsbygden. Ronneby Kommunbygderåd och de olika landsbygdsorternas företrädare har i samarbete med Ronneby kommun engagerat sig i utvecklingen av en egen informationskanal i syfte att informera om landsbygden och att knyta samman stad och landsbygd.

Ronneby kommun vill vidareutveckla LandsbygdsTV, tanken är att utveckla LandsbygdsTV med modern teknik, fler skärmar – både i stad och på landsbygd, och integrera denna informationskanal med Ronneby kommuns övriga marknadsföringskanaler.

Genom en aktiv medverkan av landsbygdens företrädare finns reella förutsättningar för att skapa en gemensam marknadsföringsstrategi som leder till utveckling av hela Ronneby kommun, men framför allt landsbygden. Konceptet landsbygdsTV är Ronneby kommun ensam om i hela Sverige.

För att publicera material på Landsbygds-tv, kontakta Annika Sandqvist, landsbygdsutvecklare på Ronneby kommun.

 

Landsbygds-tv

Utplacerade skärmar för Landsbygds-tv i Ronneby kommun

Medfinansiärer

Projektet har samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och LEADER.

Logotyperna för Europeiska jordbruksfonden och Leader