Mat

Om du inte själv kan laga din middag eller ta dig till en mötesplats eller dagcentral, kan du ansöka om matdistribution. Maten levereras då till din dörr och du kan välja mellan att få mat varje eller varannan dag.

Matsedel

Ansök om matdistribution

Bedömning

Är du under 75 år görs en individuell bedömning av ditt behov av matdistribution.

Är du 75 år eller äldre kan du få matdistribution utan biståndsbedömning

Avbeställning av matdistribution

Det går bra att avbeställa sin matdistribution genom att ringa 0457- 61 76 41 eller kontakta din hemtjänstgrupp och be om hjälp med avbeställningen. Detta måste dock ske före kl. 9.30 dagen innan.