Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är värdefulla. Vill du berätta om något som du tycker vi gör bra, har du blivit dåligt bemött, tycker du att vi har gjort fel eller har du förslag på hur vi kan bli bättre?

Inkomna synpunkter och klagomål är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Vårt mål är att erbjuda vård-, service- och omvårdnadsinsatser med en bra kvalitet.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter på denna blankett. Pdf, 121.1 kB. Blanketten skickas till Vård- och omsorgsförvaltningen. Portot är betalt.