Synpunkter och klagomål

 

Dina synpunkter är värdefulla. Vill du berätta om något som du tycker vi gör bra? Har du blivit dåligt bemött, eller tycker du att vi har gjort fel? Har du förslag på hur vi kan bli bättre?

Inkomna synpunkter och klagomål är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Vårt mål är att erbjuda vård-, service- och områdnadsinsatser med en bra kvalitet.

Du är välkommen att lämna dina synpunter på denna blankett.PDF Blanketten skickas till äldreförvaltningen. Portot är betalt.