Korttidsvistelse

Korttidsvistelse finns med olika inriktning, kan ges i rehabiliterande syfte efter tid på sjukhus, som avlastning i form av växelvård för anhörig som vårdar närstående i hemmet eller som hospiceinriktad vård vid svåra sjukdomstillstånd.

På korttidsvistelser ges omvårdnad och service dygnet runt. Det finns sjuksköterska tillgängligt dygnet runt och rehabpersonal kontaktas vid behov.

Korttidsvistelsen kan variera i tid beroende på vilket behov och vilken form av korttidsvistelse som är aktuell. Behovet varierar från en till några veckor i följd, dock högst fyra veckor.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse i rehabiliterande syfte finns på Vidablick (Vidablicksvägen 8).

Växelvård

Växelvård vänder sig till personer som vårdas i det egna hemmet och är en planerad avlastning för den som vårdar en närstående i hemmet. Finns på Vidablick (Vidablicksvägen 8).

Höstsol

Höstsol är en hospiceinriktad vistelse som ger vård vid svåra sjukdomstillstånd. Du, som vårdtagare, bestämmer själv hur din dag ska se ut. Personalen har specialkompetens och har möjlighet att ge dig och dina närmaste trygghet i en svår situation. Läkare kommer regelbundet, det finns alltid en sjuksköterska tillgänglig för dig och närstående. Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och diakonissa kommer om du har ett behov av deras tjänster. Finns på Vidablick (Vidablicksvägen 8).

För mer information kontakta biståndshandläggare.