Vård- och omsorgsboende

Ronneby kommun försöker alltid att erbjuda vård och omsorg så att du som är äldre kan bo kvar i den egna bostaden.

Vård- och omsorgsboende är ett samlingsnamn av bostäder för personer med stort behov av omvårdnad eller krav på säkerhet och trygghet som inte kan tillgodoses i det egna hemmet.  I vård- och omsorgsboende ges omvårdnad och service dygnet runt. Det finns sjuksköterska tillgängligt dygnet runt och rehabpersonal kontaktas vid behov.

Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunens biståndshandläggare som gör en individuell behovsbedömning och fattar beslut. Ansökningsblanketter finns här.

Här ser du var vi kan erbjuda vård- och omsorgsboende.