Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

OBS!
Från och med måndag den 16 mars stänger Ronneby kommun alla sina mötesplatser och ställer in aktiviteter för kommunens äldre (tills vidare). Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige och är en skyddsåtgärd för en riskgrupp.

Gläntan på Vidablick är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten har öppet alla vardagar. 

Syftet är att ge personer med demenssjukdom tillfälle till social samvaro och stimulerande aktiviteter. Verksamheten fungerar även som avlastning för dig som lever tillsammans med en person med demenssjukdom.

För att få komma till dagverksamhet Gläntan måste du göra en ansökan.

Ansökan sker antingen genom att du fyller i vår ansökningsblankett eller tar kontakt med en av våra biståndshandläggare.