Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Gläntan på Vidablick och Solbacken i Backaryd är dagverksamheter
för personer med demenssjukdom.

Dagverksamheterna har öppet alla vardagar. 

Syftet är att ge personer med demenssjukdom tillfälle till social samvaro och stimulerande aktiviteter. Verksamheten fungerar även som avlastning för dig som lever tillsammans med en person med demenssjukdom.

För att få komma till Gläntan och Solbacken måste du göra en ansökan.

Ansökan sker antingen genom att du fyller i vår ansökningsblankett eller tar kontakt med en av våra biståndshandläggare.