Avlösning

Om du vårdar en närstående i hemmet har du möjlighet att få avlösning för att till exempel uträtta ärenden eller få tid för dig själv.

Du kan få upp till 24 timmar per månad kostnadsfri avlösning som kan beviljas vid enstaka eller återkommande tillfällen.

Är behovet i tid mer än 24 timmar är den avgiftsbelagd enligt gällande hemtjänst taxa. Personen som avlöser bistår med hjälp riktad till den närstående, alltså inga serviceinsatser.

Kontakta biståndshandläggare för mer information.