• Knepiga sopor!

  Knepiga sopor
  Oftast är det inte så svårt att förstå hur sopor ska sorteras. Men det finns sopor som är lite extra knepiga gällande hur de ska sorteras.


 • Relining Eringsboda tätort.

  relining av rör
  Relining av spillvattenledningar kommer ske under maj/juni månad med start den 24/5. Detta innebär att man skapar ett nytt skikt av plastbeläggning inuti redan befintliga rör, så att det bildas ”rör i rören” rent faktiskt. De nya rören är lika hållbara och har samma livslängd som de gamla rören. • Avvikande öppettider!

  Stängt
  Pingstafton, lördag 22 maj, är återvinningscentralerna stängda
  Öppnar måndag 24 maj som vanligt. • Nationellt samarbete för hållbar vattenanvändning

  Det är bara vatten kampanj
  Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Ronneby Miljöteknik är en av över 100 VA-organisationer och kommuner i Sverige som har gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.


 • Helikopterbesiktning av vårt luftledningsnät.

  Helikopterbesiktning
  Under måndag 26 april samt tisdag 27 april kommer vi att göra en besiktning av vårt luftledningsnät för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar. Detta kommer ske med helikopter på låg höjd.


 • Entreprenadingenjör sökes!

  vi söker entreprenadingenjör
  Vi söker nu en entreprenadingenjör till projektavdelningen. Som entreprenadingenjör har du ett samordningsansvar för entreprenadverksamheten på Ronneby Miljö & Teknik AB. Målet är att utveckla en samlad bild av entreprenadverksamheten och tillhörande arbetssätt inom våra entreprenader.