Småskalig kraftvärme

Genom att delta i EU-projektet ” Småskalig kraftvärme” kommer Miljöteknik nu att framställa sin egen el.

Projektet går ut på att koppla en ångturbin till biopannan i Sörbyverket. Anläggningen ingår i ett projekt som leds av Energikontor sydost och är ett LIFE+ projekt. Anläggningen på Sörbyverket blir en demonstrationsanläggning för hela Sverige och EU, vilket kommer leda till studiebesök från hela Europa. Redan när anläggningen börjar byggas öppnas den för studiebesök och intresserade kan kontakta Energikontor Sydost för att boka plats. Möjligheten att boka studiebesök kommer sedan fortsatt finnas även under driftstiden.

EU-projektet kommer att pågå till och med 2018. För Miljöteknik är detta ett led i den strategiplan som är beslutad och har som mål att Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun.

Syftet med detta är att få fram hållbara, robusta system och att bidra positivt till näringslivsutvecklingen i regionen.