Småskalig fjärrvärme

Småskalig kraftvärme

Genom att delta i EU-projektet ” Småskalig kraftvärme” kommer Miljöteknik nu att framställa sin egen el.

Projektet gick ut på att koppla en ångturbin till biopannan i Sörbyverket. Anläggningen ingår i ett projekt som leds av Energikontor sydost och är ett LIFE+ projekt. Anläggningen på Sörbyverket är en prototyp för hela Sverige och EU. Redan när anläggningen började byggas öppnades den för studiebesök. Möjligheten finns att boka studiebesök.

EU-projektet slutfördes 2021. För Miljöteknik var detta ett led i den strategiplan som beslutades och har som mål att Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun.

Syftet är att få fram hållbara, robusta system och att bidra positivt till näringslivsutvecklingen i regionen.

Läs mer i handboken om småskalig kratfvärme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.