Du som elnätskund

När gjorde du en elbesiktning sist? Som hus-, lägenhets- eller sommarstugeinnehavare ansvarar du för att elanläggningen och de apparater du kopplar in är i gott skick. Har du inte gjort en besiktning på länge rekommenderar vi att du anlitar en behörig elektriker för att se över dina elinstallationer.

Du som fastighets- eller lägenhetsägare är ansvarig för att maskiner, stickkontakter, ledningar med mera inne i huset fungerar och är ofarliga för dig och din familj. Det är också ditt ansvar att mätarskåpet eller fasadskåpet är i gott skick.

Mätaren i skåpet ägs av Ronneby Miljö & Teknik och det är vårt ansvar att se till att den fungerar som den ska. Men resten av skåpet ägs av dig. Att det sitter plomberingar på vissa delar är en säkerhetsåtgärd för att inte du eller någon annan ska kunna skada er. Endast behörig elektriker får lov att bryta den - men det som finns där bakom är fortfarande ditt ansvar.

Vi rekommenderar att du, om det inte gjorts en elbesiktning i ditt hem på länge, tar hem en elektriker som kan kontrollera att din elanläggning fungerar som den ska.