Elnät

Ronneby Miljö & Teknik är nätägare och ansvarar för elnätet i Ronneby, Kallinge, Kuggeboda och Saxemara med omnejd. Det innebär att du som bor inom dessa områden med automatik har oss som nätleverantör och att vi ansvarar för drift och underhåll av elnätet.

På Ronneby Miljö & Teknik arbetar ett 20-tal personer med att underhålla och bygga ut elnätet. Vi har ständigt 2 personer som har beredskap ifall något skulle hända på kvällar och helger. Övervakningen av ledningsnätet är helt datoriserat vilket innebär att eventuella driftstörningar mycket snabbt kan upptäckas och åtgärdas.

Vi har en leveranssäkerhet på genomsnitt 99,9891%

Oplanerade avbrott

  • Antal avbrott/kund: 0,99 st
  • Antal minuter/kund: 54,19 min

Planerade avbrott

  • Antal avbrott/kund: 0,14 st
  • Antal minuter/kund: 3,31 min

Övervakningsplan. Pdf, 40.2 kB, öppnas i nytt fönster.