Tillfälliga anläggningar

Föranmälan för tillfällig anläggning ska inlämnas två veckor före anslutning skall ske. Om anslutning gäller större effekter måste anmälan lämnas in tidigare än ovanstående tid. Faktura på anslutningsavgiften skickas till beställare.

Anslutningskabel skall vara inkopplad i byggcentralen före anslutning till elnätet. För anslutning i kabelskåp, max 5 meter kabel. Kabeln ska skyddas med gult kabelrör i hela sin sträckning ovan mark. I annat fall används RDOE.

Area på serviskabel till byggcentralHC 25

4G10

HC 63

4G16/4G50

HC 125

4G95

HC 160

4G150

HC 250

4G240


Kostnad för till- och frånkoppling av tillfällig elanläggning

Kostnaden avser både till- och frånkoppling


kr exkl. moms

Mätarsäkring 16-63 A

exkl. byggskåp

2 768 kr

Mätarsäkring 16-63 A

inkl- byggskåp

4 074 kr

Över 63 A enligt överenskommelseKostnaden är under förutsättning att kunden placerat byggcentral invid ett befintligt kabelskåp.