Vatten & Avlopp

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Vi som jobbar med dricksvatten på Ronneby Miljö & Teknik arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Förutom regelbundna provtagningar utför vi även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter. Samtliga vattenverk använder sig av grundvatten.

Är du intresserad av att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp kontakta vår kundservice.

Felanmälan
Vardagar (8.00-16.00)
0457-61 89 00 kundservice@miljoteknik.ronneby.se
Övrig tid (16.00-8.00)
0470-467 05