Bolagsstyrelse

Ordförandeklubba

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter från kommunen. Styrelsen består av elva personer, och sitter fram till bolagsstämman 2019.
Ordförande är Mats Paulsson (C).

Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har sammaträden cirka sex gånger om året. Alla protokoll publiceras här och finns att ladda ner som pdf

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljö & Teknik AB

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljöteknik Energi AB

Styrelsen

Mats Paulsson, Ordförande, Tfn. 0709 - 40 18 59
Jesper Rehn, 1:e vice ordförande
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordförande
Börje Johansson
Christer Leksell
Jens Bengtsson
Kristina Rydén
Linda Lantz
Nils-Erik Mattsson
Thomas Svensson
Håkan Abramsson

Mötestider för 2019:

  • 21 februari
  • 4 april
  • 23 maj
  • 29 augusti
  • 26 september
  • 24 Oktober
  • 5 december

Plats och tid, se kallelse.