Bolagsstyrelse

Ordförandeklubba

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter från kommunen. Styrelsen består av tretton personer, och sitter fram till bolagsstämman 2022.
Ordförande är Kevin Ny (C).

Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har sammanträden cirka åtta gånger om året. Alla protokoll publiceras här och finns att ladda ner som pdf

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljö & Teknik AB

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljöteknik Energi AB

Styrelsen

Kevin Ny (C), Ordförande
Jan Demerud (M) , 1:e vice ordförande
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande

Bo Karlsson (C)
Carina Aulin (SD)
Sanela Kazma (S)
Börje Johansson (S)
Ronny Pettersson (V)
Sten-Albert Olsson (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Willy Persson (KD)
Thomas Svensson (S)
Robert Furlong (L)

Mötestider för 2022:

  • 10 februari
  • 17 februari (årsredovisning)
  • 24 mars
  • 2 juni
  • 1 september
  • 22 september
  • 27 oktober
  • 8 december

Plats och tid, se kallelse.