Bolagsstyrelse

Ordförandeklubba

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter från kommunen. Styrelsen består av tretton personer, och sitter fram till bolagsstämman 2022.
Ordförande är Kevin Ny (C).

Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har sammanträden cirka åtta gånger om året. Alla protokoll publiceras här och finns att ladda ner som pdf

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljö & Teknik AB

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljöteknik Energi AB

Styrelsen

Kevin Ny, Ordförande
Jan Demerud, 1:e vice ordförande
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordförande

Carina Aulin
Catharina Christensson
Börje Johansson
Bo Karlsson
Erik Ohlson
Sten-Albert Olsson
Tom Persson
Willy Persson
Thomas Svensson
Thomas Svensson

Mötestider för 2019:

  • 21 februari
  • 4 april
  • 23 maj
  • 29 augusti
  • 19 september
  • 24 Oktober
  • 5 december

Plats och tid, se kallelse.