När hämtas mitt avfall?

Här finns information om när vi kommer och tömmer dina avfallskärl.

Under vissa helgdagar väljer vi att låta vår hämtningspersonal köra in sina turer.
Vi meddelar detta på vår hemsida och på facebook.

Måndagar och tisdagar körs i regel in i efterhand, torsdagar och fredagar körs in i förhand. Onsdagar kan köras in både innan och efter.
Tänk på att ställa fram kärlet till tomtgränsen en dag innan ordinarie hämtningsdag och låt dem stå tills de blivit tömda.