Vår fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad.

Värmeleveransen sker via rör i marken direkt till en liten fjärrvärmecentral i din fastighet. Du behöver ingen egen panna, inga bränsleleveranser eller särskild tillsyn. Förutom de miljömässiga fördelarna som fjärrvärmen erbjuder är det en driftsäker och ekonomiskt konkurrenskraftig uppvärmningsform.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp. Som namnet antyder kommer fjärrvärmen från någonstans i fjärran. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning som kan drivas med många olika bränslen.

Så produceras värmen

Bränsle, i huvudsak träflis, transporteras in och flisas direkt på plats på Sörbyverket. Flisen blandas sedan med bark och andra träfraktioner och transporteras därefter till ett bränslemagasin. Härifrån går det, via en mellanbehållare, vidare till två biobränslepannor. Efter förbränningen renas det och värmen i rökgasen tas tillvara och återförs in i fjärrvärmesystemet.

Fjärrvärmesystemet

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i värmeverket. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet i kranarna.

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner, så att de blir isfria.