Priser/Villkor

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsbolag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till ditt elnätsbolag.
  • Kostnad för skatter* och avgifter** till staten.

* Skatterna består av energiskatt på el som är 33,10 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el.

** Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på totalt 69,65 kronor per år för lågspänningsabonnemang (källa: Elsäkerhetsverket).

Förändringar kring energiskatten från 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, skillnaden är att skatten du betalar hamnar på fakturan från elnätsbolaget (Ronneby Miljö & Teknik) och inte på fakturan från ditt elhandelsbolag.