Priser/Villkor

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsbolag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till ditt elnätsbolag.
  • Kostnad för skatter* och avgifter** till staten.

* Skatterna består av energiskatt på el som är 34,70 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el.

** Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på totalt 69,65 kronor per år för lågspänningsabonnemang (källa: Elsäkerhetsverket).