Nyanslutning till elnätet

Nyanslutning till elnätet

Om du vill ansluta en fastighet till elnätet har Miljöteknik rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig men avgiften ska vara skälig.

Så här mycket får det kosta att ansluta sig

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta. Enligt metoden finns en grundavgift.

För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. Tänk på att priserna i tabellen nedan är utan moms. De redovisade avgifterna gäller för anslutningar vars offerter skrivits från och med den 1 januari 2024

Meteravgift för anslutningar längre än 200 meter (år 2024)

Avstånd till närmaste anslutningspunkt
(fågelvägen)

Avgift (belopp exklusive moms)

0-200 meter

40 000 kr

200-600 meter

40 000 kr + 342 kr/meter

600-1200 meter

176 800 kr + 810 kr/meter

1200-1800 meter

662 800 kr + 475 kr/meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Har du grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften komma att bli lägre än tabellen anger.

Räkneexempel från 1 januari 2024:

En anslutning på 700 meter får som mest kosta 176 800 kronor + 100 x 810 kronor/meter = 257 800 kronor.

Om du anser att du betalar för hög avgift

Då kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen (Ei) för att be oss pröva din avgift. Här kan du läsa mer om prövning av anslutningsavgiften och ladda ner en blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.