Nyanslutningsavgift

Avståndet och säkringen avgör din nyanslutningsavgift
Avgiften för nyanslutning beror på hur stor huvudsäkring du behöver samt avståndet fågelvägen från ditt fasadmätarskåp till vald anslutningspunkt i det befintliga elnätet. Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp, nätstation eller stolpe. Avståndet dit avgör vilken avgiftszon du hamnar i.

Schablonmodell för säkringsstorlekar 16-25 A
För dig som har säkringsstorlek 16-25 A och befinner dig max 1 800 meter från vald anslutningspunkt sätts avgiften enligt en schablonmodell enligt diagrammet nedan. Modellen är framtagen av Energimarknadsinspektionen, vilken är en oberoende myndighet som övervakar prissättningen för Sveriges elnätsbolag.