Artikeln publicerades 9 mars 2021

Ersättning Nätnytta Mikroproducent

Nätnyttoersättning för inmatad el på nätet är 3,65 öre/kWh.