Artikeln publicerades 9 mars 2021

Ersättning Nätnytta Mikroproducent

När du matar in din överskottsel till elnätet minskar Miljötekniks kostnad för att överföra el. Det beror till exempel på att förlusterna i nätet minskar och det kan vara möjligt att utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt när elen produceras närmare användaren. Ersättningen för nätnyttan beror delvis på elpriset eftersom Miljöteknik utan den producerade elen, skulle vara tvungna att handla in el för att balansera förlusterna i nätet.

Om du har en solcellsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el. Ersättningen kallas "nätnytta mikroproducent " i Miljötekniks avtalsvillkor och fakturor. Ersättningen ska motsvara värdet av att el produceras lokalt, det vill säga att det är kort avstånd mellan elproduktionsanläggningen och förbrukningen så elen transporteras kortare sträckor än centralt producerad el. Värdet för Miljöteknik som du ska få ersättning för utgörs av minskade energiförluster under transport och sänkta avgifter på grund av att el inte behöver transporteras via andra elnät till förbrukaren.

Ersättningen betalas ut automatiskt av oss vid varje faktura.

Nätnyttoersättning för inmatad el på nätet är 7.00 öre/kWh from. 2024-01-01