Effekt-Högspänningsel

Nättariffer för effektkunder

Tariff

T2 (20 kV)

N3 (10 kV)

N4 (Lågspänning)

Abonnemangsavgift

54 kr/kW

63 kr/kW

72 kr/kW

Tilläggsavgift höglast

626 kr/kW

683 kr/kW

873 kr/kW

Förbrukning höglast

10.64 öre/kWh

11.80 öre/kWh

14.78 öre/kWh

Förbrukning låglast

8.32 öre/kWh

9.46 öre/kWh

12.25 öre/kWh

Överuttag reaktiv effekt kr/kvar/år

235

235

235

Energiskatt om 53.5 öre/kWh tillkommer på nätavgiften.

Myndighets avgifter som tillkommer för högspänning T2 och N3 är nätövervakningsavgift 1087,50 kr, elberedskapsavgift 2661,25 kr och elsäkerhetsavgift 1131,75 kr.

Myndighets avgifter som tillkommer för lågspänning N4 är nätövervakningsavgift 5,44 kr, elberedskapsavgift 49 kr och elsäkerhetsavgift 13,88 kr.

Avgifterna faktureras löpande under året

Samtliga avgifter är inklusive moms

 • T2 är avsedd för kunder anslutna till 20 kV-nätet och med en minsta
  abonnerad effekt på 1 000 kW.
 • Abonnemangsavgiften faktureras månadsvis för den under året abonnerade
  effekten, vilken minst motsvarar det högsta under året förekommande värdet på
  levererad entimmeseffekt. 
 • Energiavgift faktureras månadsvis för uttagen energi.
 • Tilläggsavgift för höglasttid gäller mån-fre kl. 06.00-22.00 för januari-
  mars och november-december och faktureras månadsvis.
 • I slutavräkningen (januari) för tilläggsavgift höglasttid faktureras
  medelvärdet av de två högsta månadsvärdena för under höglasttid levererad
  entimmeseffekt.
 • Kunden har rätt att ta ut en reaktiv effekt, som i kVAr räknat uppgår till
  högst 50% av abonnerad aktiv effekt, gäller hela året.
 • Om utnyttjad aktiv eller reaktiv effekt överstiger avtalad effekt har
  nätägaren rätt att debitera högre avgift för överuttaget (för närvarande 100%
  påslag).
 • Angivna avgifter är inklusive moms.

För anslutning och överföring på nätet gäller Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare Nät H 2012 Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, till exempel att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. De ansvarar bland annat för att erbjuda en effektiv och säker överföring av el på stamnätet och ser till att elsystemet är i balans.

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.