Effekt-Högspänningsel

Nättariffer för effektkunder

Tariff

T2 (20 kV)

N3 (10 kV)

N4 (Lsp)

Abonnemangsavgift

44 kr/kW

51 kr/kW

59 kr/kW

Tilläggsavgift höglast

508 kr/kW

553 kr/kW

707 kr/kW

Förbrukning höglast

6,16 öre/kWh

6,84 öre/kWh

8,56 öre/kWh

Förbrukning låglast

4,83 öre/kWh

5,49 öre/kWh

7,10 öre/kWh

Energiskatt om 44,5öre/kWh tillkommer på nätavgiften.

Årliga statliga avgifter som tillkommer för högspänning T2 och N3 är nätövervakningsavgift 1087,50 kr, elberedskapsavgift 2661,25 kr och elsäkerhetsavgift 1025 kr.

Årliga statliga avgifter som tillkommer för lågspänning N4 är nätövervakningsavgift 5,44 kr, elberedskapsavgift 49 kr och elsäkerhetsavgift 12,75 kr.

 • T2 är avsedd för kunder anslutna till 20 kV-nätet och med en minsta
  abonnerad effekt på 1 000 kW.
 • Abonnemangsavgiften debiteras månadsvis för den under året abonnerade
  effekten, vilken minst motsvarar det högsta under året förekommande värdet på
  levererad entimmeseffekt. 
 • Energiavgift debiteras månadsvis för uttagen energi.
 • Tilläggsavgift för höglasttid gäller mån-fre kl. 06.00-22.00 för januari-
  mars och november-december och debiteras månadsvis.
 • I slutavräkningen (januari) för tilläggsavgift höglasttid debiteras
  medelvärdet av de två hösta månadsvärdena för under höglasttid levererad
  entimmeseffekt.
 • Kunden har rätt att ta ut en reaktiv effekt, som i kVAr räknat uppgår till
  högst 50% av abonnerad aktiv effekt, gäller hela året.
 • Om utnyttjad aktiv eller reaktiv effekt överstiger avtalad effekt har
  nätägaren rätt att debitera högre avgift för överuttaget (för närvarande 100%
  påslag).
 • Angivna avgifter är inklusive moms.

För anslutning och överföring på nätet gäller Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare Nät H 2012 Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster.