Nätavgifter

Priserna i tabellen avser endast nätkostnaden. I samtliga priser ingår moms med 25%.

Tariff 2

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder som normalt förbrukar mindre än 20 000 kWh/år.

Tariff 8

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder med högre energiförbrukning t.ex. elvärme. Tariffen finns endast under en övergångsperiod och är inte tillgänglig för nya kunder.

Tariff 9

Två olika rörliga nätpriser avsedda för kunder med bl.a. kombinerad uppvärmning.

För nätleveransen gäller:
Allmänna avtalsvillkor för konsument, NÄT 2012 K Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare, NÄT 2012 N Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rörligt nätavgift

Tariff

öre/kWh

Tariff 2

39,44 öre/kWh

Tariff 8

 24,89 öre/kWh

Tariff 9

Nov-mars / mån-fre 06.00-22.00 67,70 öre/kWh

Övrig tid 13,74 öre/kWh

Energiskatt om 49 öre/kWh tillkommer på det rörliga nätpriset.

Fast avgift

Huvudsäkring

Tariff 2

Tariff 8

Tariff 9

16 A

1549 kr

4121 kr

2755 kr

20 A

2115 kr

5165 kr

3434 kr

25 A

2901 kr

6761 kr

4803 kr

35 A

4493 kr

10 442 kr

7236 kr

50 A

6986 kr

15 934 kr

10 531 kr

63 A

9529 kr

20 617 kr

13 919 kr

80 A

12 640 kr

26 373 kr

17 948 kr

100 A

16 480 kr

32 700 kr

23 258 kr

125 A

21 252 kr

43 682 kr

29 668 kr

160 A

28 011 kr


38 992 kr

200 A

35 160 kr


48 522 kr

Lägenhetstaxa

881 kr(Den fasta avgiften bestäms av huvudsäkringens amperantal)

Till den fasta avgiften tillkommer:

  • Elsäkerhetsavgift - 13,88 kr/år
  • Nätövervakningsavgift - 5,44 kr/år
  • Elberedskapsavgift - 49 kr/år

Avgifterna faktureras löpande under året.

Samtliga avgift är inklusive moms.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, till exempel att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. De ansvarar bland annat för att erbjuda en effektiv och säker överföring av el på stamnätet och ser till att elsystemet är i balans.

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.