Nätavgifter

Priserna i tabellen avser endast nätkostnaden. I samtliga priser ingår moms med 25%.

Tariff 2

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder som normalt förbrukar mindre än 20 000 kWh/år.

Tariff 8

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder med högre energiförbrukning t.ex. elvärme. Tariffen finns endast under en övergångsperiod och är inte tillgänglig för nya kunder.

Tariff 9

Två olika rörliga nätpriser avsedda för kunder med bl.a. kombinerad uppvärmning.

För nätleveransen gäller:
Allmänna avtalsvillkor för konsument, NÄT 2012 K Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare, NÄT 2012 N Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rörligt nätpris

Tariff

öre/kWh

Tariff 2

24,69 öre/kWh

Tariff 8

 15,58 öre/kWh

Tariff 9

Nov-mars / mån-fre 06.00-22.00 42,38 öre/kWh

Övrig tid 8,60 öre/kWh

Energiskatt om 44,5 öre/kWh tillkommer på det rörliga nätpriset.


Fast avgift

Mätarsäkring

Tariff 2

Tariff 8

Tariff 9

16 A

1356 kr

3609 kr

2412 kr

20 A

1851 kr

4522 kr

3006 kr

25 A

2540 kr

5920 kr

4204 kr

35 A

3933 kr

9141 kr

6334 kr

Lägenhetstaxa

771 kr
(Den fasta avgiften bestäms av mätarsäkringen amperantal)

För priser med högre mätarsäkring kontakta kundservice, 0457-61 88 15 eller info@miljoteknik.ronneby.se.


Till den fasta avgiften tillkommer:

  • Elsäkerhetsavgift - 12,75 kr/år
  • Nätövervakningsavgift - 5,44 kr/år
  • Elberedskapsavgift - 49 kr/år

Avgifterna faktureras löpande under året.