Nätavgifter

Priserna i tabellen avser endast nätkostnaden. I samtliga priser ingår moms med 25%.

Tariff 2

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder som normalt förbrukar mindre än 20 000 kWh/år.

Tariff 8

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder med högre energiförbrukning t.ex. elvärme. Tariffen finns endast under en övergångsperiod och är inte tillgänglig för nya kunder.

Tariff 9

Två olika rörliga nätpriser avsedda för kunder med bl.a. kombinerad uppvärmning.

För nätleveransen gäller:
Allmänna avtalsvillkor för konsument, NÄT 2012 K Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare, NÄT 2012 N Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rörligt nätavgift

Tariff

öre/kWh

Tariff 2

32,09 öre/kWh

Tariff 8

 20,25 öre/kWh

Tariff 9

Nov-mars / mån-fre 06.00-22.00 55,09 öre/kWh

Övrig tid 11,18 öre/kWh

Energiskatt om 45 öre/kWh tillkommer på det rörliga nätpriset.

Fast avgift

Huvudsäkring

Tariff 2

Tariff 8

Tariff 9

16 A

1383 kr

3680 kr

2460kr

20 A

1888 kr

4612 kr

3066 kr

25 A

2590 kr

6037 kr

4288 kr

35 A

4011 kr

9323 kr

6460 kr

50 A

6237 kr

14 227 kr

9402 kr

63 A

8508 kr

18 408 kr

12 427 kr

80 A

11 285 kr

23 547 kr

16 025 kr

100 A

14 714 kr

29 197 kr

20 766 kr

125 A

18 975 kr

39 002 kr

26 489 kr

160 A

25 009 kr


34 814 kr

200 A

31 392 kr


43 323 kr

Lägenhetstaxa

786 kr


 

(Den fasta avgiften bestäms av huvudsäkringens amperantal)

Till den fasta avgiften tillkommer:

  • Elsäkerhetsavgift - 13,88 kr/år
  • Nätövervakningsavgift - 5,44 kr/år
  • Elberedskapsavgift - 49 kr/år

Avgifterna faktureras löpande under året.

Samtliga avgift är inklusive moms.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, till exempel att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. De ansvarar bland annat för att erbjuda en effektiv och säker överföring av el på stamnätet och ser till att elsystemet är i balans.

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.