Nätavgifter

Priserna i tabellen avser endast nätkostnaden. I samtliga priser ingår moms med 25%.

Tariff 2

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder som normalt förbrukar mindre än 20 000 kWh/år.

Tariff 8

Ett rörligt nätpris avsedd för kunder med högre energiförbrukning t.ex. elvärme. Tariffen finns endast under en övergångsperiod och är inte tillgänglig för nya kunder.

Tariff 9

Två olika rörliga nätpriser avsedda för kunder med bl.a. kombinerad uppvärmning.

För nätleveransen gäller:
Allmänna avtalsvillkor för konsument, NÄT 2012 K Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare, NÄT 2012 N Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rörligt nätavgift

Tariff

öre/kWh

Tariff 2

42.60 öre/kWh

Tariff 8

26.88 öre/kWh

Tariff 9

Nov-mars / mån-fre 06.00-22.00 73.13 öre/kWh

Övrig tid 14.84 öre/kWh

Energiskatt om 53.5 öre/kWh tillkommer på det rörliga nätpriset.

Fast avgift

Huvudsäkring

Tariff 2

Tariff 8

Tariff 9

16 A

1 673 kr

4 451 kr

2 975 kr

20 A

2 284 kr

5 578 kr

3 709 kr

25 A

3 133 kr

7 302 kr

5 187 kr

35 A

4 852 kr

11 277 kr

7 815 kr

50 A

7 545 kr

17 209 kr

11 373 kr

63 A

10 291 kr

22 266 kr

15 033 kr

80 A

13 651 kr

28 483 kr

19 384 kr

100 A

17 798 kr

35 316 kr

25 119 kr

125 A

22 952 kr

47 177 kr

32 041 kr

160 A

30 252 kr


42 111 kr

200 A

37 973 kr


52 404 kr

Lägenhetstaxa

951 kr(Den fasta avgiften bestäms av huvudsäkringens amperantal)

Till den fasta avgiften tillkommer:

  • Elsäkerhetsavgift - 13,88 kr/år
  • Nätövervakningsavgift - 5,44 kr/år
  • Elberedskapsavgift - 112,50 kr/år

Avgifterna faktureras löpande under året.

Samtliga avgift är inklusive moms.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, till exempel att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. De ansvarar bland annat för att erbjuda en effektiv och säker överföring av el på stamnätet och ser till att elsystemet är i balans.

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.