Ditt ansvar som kund

Det finns bestämmelser som tillsammans med arbetsmiljölagen värnar om hämtningspersonalens arbetsförhållanden.

Du som är abonnent ska se till att:

 • Kärlet ska vara rätt sorterat.
 • Kärlet ska inte vara överfullt (locket ska gå att stänga).
 • Tyngre avfall, såsom byggnadsavfall, sten, grus, metaller och dylikt, får ej läggas i kärlen).
 • Kärlet rengörs så att olägenheter ej uppstår.
 • Vägen till uppställningsplatsen är framkomlig för hämtningsfordon (vägen måste vara röjd från grenar och andra hinder till en höjd av minst 4 meter och en bredd av minst 3,5 meter). Mellan hämtningsfordon och kärlens uppställningsplats ska den fria vägen vara minst 85 centimeter bred.
 • Kärlet på hämtningsdagen är framkört till tomtgräns i anslutning till fastigheten, senast kl. 06:00, med ett avstånd som inte överstiger 5 meter i från där sopbilen kan stanna. Kärlets draghandtag ska vara vänt ut mot hämtningsfordonet.
 • Vid inkörning av turer på helgdagar vänligen Se aktuell inkörning.
 • Det är snöskottad och sandad väg till uppställningsplatsen.
 • Kärlet ska stå på plan yta och utan något i vägen som gör det svårt för hämtningspersonalen att vända på kärlet.
 • Buskar, grenar, grindar, trappor, parkerade bilar eller andra hinder får finnas i dragvägen.
 • Soprummen är rengjorda. Fastighetsägaren är skyldig att från Ronneby Miljö & Teknik beställa tillräckligt antal kärl. Kärlen är Ronneby Miljö & Tekniks egendom och får ej flyttas ifrån inmätt uppställningsplats utan att vi underrättas därom.

OBS! Överfullt och felsorterat kärl debiteras enligt gällande taxa.

Vid vinterväglag

Tänk på vår personals arbetsmiljö! Snö och frost kan innebära problem vid sop- och slamtömning. Därför behöver vi din hjälp! Tänk på att skotta och halkbekämpa vägen till kärlen eller slambrunnen. Även platsen där kärlet står ska vara skottad och sandad för att minimera halkrisken.

Vi ber dig även att ha överseende med att vintervädret kan orsaka förseningar av tömningar. Om så sker, låt ditt kärl stå kvar tills vi tömt det.

Tack för att du skottar och sandar framför kärl och slambrunn

Tack för att du skottar och sandar vägen fram till dina kärl och din slambrunn.