Gatubelysning

Gatu- och Parkenheten i Ronneby kommun ansvarar för ca 10 000 gatlyktor och annan belysning. Belysningen tänds och släcks automatiskt beroende på dagsljuset.

Reparation och tillsyn

Fel på enstaka gatlampor lagas vid ordinarie tillsynsrundor. Om flera lampor är släckta i ett område åtgärdas detta snarast möjligt. Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen skall tas bort av den som äger fastigheten där trädet står. Entreprenörer för gatubelysning är Ronneby Miljö & Teknik och One Nordic.

Felanmälan gatubelysning

Om du upptäcker gatubelysning som är sönder eller inte lyser tar vi tacksamt emot din anmälan. Du hittar länk till felanmälan nedan. Du kan också kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen via telefon eller e-post.