Artikeln publicerades 12 februari 2024

elnätsavgifter höjs

Elnätsavgift justeras med 8% 1 mars

Regionnätsägaren höjer priserna från och med 1 januari 2024 vilket innebär att det blir ökade avgifter för lokalnäten.
Ronneby Miljö & Teknik AB justerar av den anledningen elnätsavgiften med 8 % för att täcka upp för de ökade kostnaderna från regionnätet.

Rörlig överföringsavgift

Den stora osäkerheten på elmarknaden de senaste åren gör att regionnätsägaren går över till en rörlig överföringsavgift som följer spotpriset för 2024, vilket innebär att det kommer bli betydligt svårare för oss som lokalnät att förutse våra kostnader.
Vi står samtidigt inför en övergång till ett mer flexibelt energisystem vilket innebär att mer vind och sol produktion, energi lagring och ladd infrastruktur kommer att ställa högre krav på elnätet.
Miljöteknik som lokal nätägare har påbörjat ett arbete med att se över hur prissättningen ska utformas för framtidens elnät.