Öppen förskola

För närvarande är öppen förskola stängt tills vidare. Detta för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Välkommen till Öppen förskola i Kallinge

I den öppna förskolan ges hemmavarande föräldrar möjlighet att tillsammans med personal utveckla en pedagogisk gruppverksamhet för barnen. Inget inskrivningsförfarande finns d v s att det är Drop-in, du kommer och går när nu vill mellan öppettiderna.

I Ronneby finns idag enbart öppen förskola i Kallinge, i samma byggnad som Rävens Fritidshem. Följ gärna oss på Facebook "Rävens öppna förskola".

Öppen Förskolas öppettider:

Stängt, tills vidare

Ansvarig pedagog: Barbro och Eva

Rektor, förskola
Anette Sandén
0457-61 73 18
anette.sanden@edu.ronneby.se

Adminstratör
Malin Niklasson
0457-61 73 40
malin.niklasson@edu.ronneby.se