E-service barnomsorg

Inloggning till e-tjänster för ansökan om plats på förskola och fritidshem, ändra inkomst samt schemaändringar är tillfälligt stängd på grund av systembyte under perioden mellan den 9 mars till och med den 2 april 2020.

 För schemaändringar ber vi dig ta kontakt med den avdelning ditt barn tillhör.

Ansökan om plats, förändringar gällande plats eller inkomständringar kan registreras först efter den 26 mars när de nya e-tjänsterna öppnas. Detta kommer att göras på samma sätt som tidigare via e-tjänsteportalen på www.ronneby.selänk till annan webbplats.

Schemaändringar fritidshem:
Från mitten av april kommer alla nya scheman och schemaändringar för fritidshemmen att göras via Skola24. Mer information om detta skickas ut till berörda vårdnadshavare

Schemaändringar förskola:
Från mitten av april kommer alla nya scheman och schemaändringar för förskolan att göras via Vklass. Mer information om detta skickas ut till berörda vårdnadshavare.

 För övriga frågor kan du kontakta följande administratörer:

Utan e-legitimation kan du titta på utbudet av förskolor och fritidshem, samt ansöka om barnomsorgsplats.

Ronnebystads förskolor

Marie Dennheim, tel: 0457-61 72 21, e-post: marie.dennheim@ronneby.se

Fredriksbergsskolans fritidshem

Therese Svensson, tel: 0457-61 72 20, therese.svensson@ronneby.se

Skogsgårdsskolan och Espedalsskolans fritidshem

Ingela Styrlind Håkansson, tel: 0457-61 72 07, e-post: ingela.styrlindhakansson@ronneby.se

Kallingeskolan fritidshem

Annette Johansson, tel: 0457-61 73 38, e-post: annette.johansson@ronneby.se

Slättagårdsskolans fritidshem

Ulrica Arnoldsson, tel: 0457-61 73 46, e-post: ulrica.arnoldsson@ronneby.se

Kallinge förskolor
Backaryd, Hallabro och Eringsboda förskolor och fritidshem

Malin Niklasson, tel: 0457-61 73 40, e-post: malin.niklasson@ronneby.se


Bräkne-Hoby och Saxemara förskolor och fritidshem

Susanne Luther, tel: 0457-61 72 70, e-post: susanne.luther@ronneby.se


Johannishus och Listerby förskolor och fritidshem

Monika Eriksson, tel: 0457-61 71 38, e-post: monika.eriksson@ronneby.se

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med denna behandling är för att kunna hantera ansökningar och utföra våra tjänster. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan med hjälp av blanketter, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse, avtal och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av våra tjänster och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part som t ex leverantörer och underleverantörer för aktuell tjänst. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.