Förskola

Som vårdnadshavare med barn på en kommunal förskola kommer du att lägga barnens schema, meddela vem som får hämta och lämna ditt barn och lämna samtycke digitalt. Nedan finns mer information och manualer hur du gör detta i det digitala systemet vklass.

Information till vårdnadshavare

Det är mycket som är nytt när barnen ska börja på förskola eller byta förskola. Du kommer att få information från din förskola i tid.

En viktig del är hur du som vårdnadshavare kan meddela frånvaro, lägga barnens omsorgsschema och lämna samtycke. Allt detta sker digitalt. Även du som har varit med ett tag kan behöva uppdatera sig vid behov.

Nedan hittar du manualer och hjälptexter som visar steg för steg hur du gör:

För mer information

Om du behöver hjälp med inloggning, eller önskar mer information om systemen, var vänlig att kontakta ditt/dina barns förskola.